Besiktning

Genomgång, dokumentation och åtgärdsplan

Vid besiktningen gör vi en fullständig genomgång av ditt tak medan vi protokollför och fotodokumenterar både för din och vår egen skull. Vi ser till att akuta problem blir åtgärdade på en gång och upprättar en åtgärdsplan för resten av de defekter vi har upptäckt. Som en bonus får du taket städat i samband med genomgången.