Taksäkerhet

Vi gör taken tryggare

Med hjälp av stegar, gångbryggor och vajersystem blir ditt tak en säkrare plats för sotare, fastighetsskötare och andra som vistas där. Tillsammans tittar vi på ditt tak och genomför de säkerhetsåtgärder som behövs för att alla som vistas på taket ska kunna känna sig trygga.