Garantier

Ett tak håller inte för evigt, men genom ett nära samarbete mellan leverantör och takentreprenör – där vi vet så mycket som bara går att veta om hur det tak vi installerar fungerar – kan vi lova att ditt tak håller så långt som bara är möjligt.

Tillsammans med Takcentrum erbjuder vi därför 15 års garanti på att alla våra tak håller tätt.

När alla fakturor är betalda och slutbesiktningen är gjord börjar en tioårsgaranti att gälla. Om du som fastighetsägare begär en takinspektion under det tionde året gäller garantin därefter ytterligare fem år.

Genom erbjudandet garanterar vi att alla våra takläggare är medlemmar i Takcentrums så kallade T-team och har alla genomgått alla nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar för tak- och tätskiktsarbeten.

Maxbelopp på garantin är 500 000 euro per skada och år som uppkommit till följd av fel eller defekter vid installation eller utförande av ”tätskiktssystemen” samt 2 000 000 000 euro per skada och år som uppkommit till följd av fel på produkter.

Mer om garantin hittar du hos Takcentrum

Leverantörer

Samarbetspartners