1 kupigt lertegel Randers
2 kupigt lertegel Randers
3 Längor, 15000kvm omläggning Rikshem
Kondensissolering samt tätskikt 3600kvm Farmora Foods
Omläggning 3500kvm före installation av solpanelsanläggning
Tätskikt Nyproduktion radhus 23st